Ergenlik Döneminde Yakın İlişkiler

Ergenlik Döneminde Yakın İlişkiler

Ergenlik döneminde bilindiği üzere fiziksel ve duygusal olarak çeşitli farklılıklar yaşanmaktadır. Bu değişiklikler yardımı ile yetişkinliğe adım atan gençler için yakın ilişkilerin önemi büyüktür. Gelişimin bir parçası olan ergenlik döneminde yakın ilişkiler sağlıklı bir iç dünya için incelenmesi gereken bir alandır. Ergenlik dönemine dek kişinin yakın ilişkide bulunduğu çevre genellikle aileden oluşmaktadır. Fakat ergenlik ile birlikte bu yakın çevrede genişlemeler olmaktadır. Özellikle akranları ile kazanmakta olduğu dostluk ve düşmanlık gibi ilişkiler bu döneme ait araştırma konularındandır. Gelişimin parçası olan ve bu döneme dahil olan diğer konu ise romantik ilişkilerdir. Gençler bu dönemde duygu ve düşüncelerini paylaşarak duygusal bir bağ kurmaktadır. Sosyal uyumlarına dair birçok konuda etkileyici olan unsurlar bulunuyor. Güven ilişkisi ve samimiyet en önemli noktalardan birisi olarak yakın ilişkilerde ortaya çıkmaya başlıyor.

Ergenlik Döneminde Romantik İlişkiler

Ergenlik döneminde kişi aileden biraz daha uzaklaşarak çevresinde farklıklar yapmaktadır. Duygusal ilişki kurma isteği ortaya çıkarken aileler tarafından bunun oldukça normal olduğu bilinmelidir. Karşı cins ile kurulmakta olan diyalog artmaktadır. Bu sebeple de iletişimin arttığı görülür. Ergenlik döneminde romantik ilişkiler doğal bir sürecin sonucu olarak gerçekleşir. Gençlerin kendisini aileye genellikle çok fazla açamadığı bu zamanlarda romantik ilişki kurduğu kişiye paylaşımı daha kolay olmaktadır. Fakat bunun yanı sıra romantik ilişki ihtiyacı kişide çeşitli kaygılara sebep olabilmektedir. Bunlardan birisi beğenilmeme kaygısıdır. Yakın ilişki aracılığı ile merak duyguları artmaktadır. Aynı zamanda beğenilmeme ve benzeri kaygılar da olmaktadır ve bunların normal olduğunun bilinmesi gerekir. Bu dönemde özgüvende düşüklük, kaygı gibi durumların önüne geçmek için ilgi duyulan aktivitelere yönlendirme yapılması faydalı olabilmektedir.

Ergenlik Döneminde Akran İlişkileri

Ergenlikte gençlerin çevresinde aynı yaş grubundan geniş bir topluluk bulunmaktadır. Bu kişiler ile ilişkiler mental olarak çok büyük etkiler doğurmaktadır. Bu gruptan çok yakın arkadaşlar edinilebileceği gibi hiç kimse ile yakınlık da kurulamayabilmektedir. Özellikle ergenliğe dek gelişim sürecinde akranlar ile iletişim genellikle hemcins ile kurulmaktadır. Ergenlik ile beraber karşı cinse ilgi artmaktadır. Bunun sonucu olarak da karşı cinse karşı merak duygusu artar ve arkadaşlık ilişkileri kurulur. Romantik olabilecek bu ilişkilerin gelişim üzerinde çok büyük etkisi olur. Akranlar veya karşı cins ile oluşabilecek romantik bir ilişki neticesinde bazı problemler meydana gelebilir. Bu durumda mutlaka bir uzman psikolog ile iletişime geçmek gereklidir. Çünkü akranlardan oluşmakta olan bu topluluk kişinin karar ve hareketlerini önemli derecede etkiler. Kendine güveni ve toplum tarafından kabul edilme noktasında bu akran topluluğunun fikri oldukça önemli olmaktadır. Ergenlik döneminde akran ilişkileri neticesinde kişinin kararları ve ilgi alanları şekillenir. Bu sebeple aileler ve ergenlik dönemindeki gençlerin bu konuda özsaygı ve sevgi üzerine çalışmalar yapması faydalı olmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.