Çift terapisinin özünde eşinizle aynı ortamda buluşarak ve tarafsız bir kişi ile birlikte sorunlarınızı anlamak ve çözüm üretmek için birlikte çalışmanız yatar.

Çift terapisi bireysel duygulara, ihtiyaçlara, arzulara değil, iki kişinin arasında yaşanan etkileşime yoğunlaşır.  Amaç kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu tesbit etmek değil, her iki tarafa da eşit zaman, dikkat ve saygı göstererek anlamaya çalışmaktır.