Dikkat ölçme testi

MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB  (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO , Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Dikkat ölçme testi (Moxo) çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş  dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı için kullanılan en yaygın testlerden biridir. Moxo dikkat ölçme çeldiricili sürekli performans testi olarak da bilinmektedir.

Moxo, birkaç performans düzeyinin ölçülmesine yarayan bir test olmakla birlikte temel olarak dikkatli, zamanlama, tepkisellik ve hiperaktivite performans düzeylerinin ölçülmesini sağlıyor. Bu test sayesinde uzmanlar için dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı olan kişileri gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görüyor.

Moxo yaş ile uyumlu uyaranlar içermekte ve yalnızca klavye kullanılarak herhangi bir ek cihaza ihtiyaç olmadan internete erişimi olan her bilgisayardan kolayca erişilebilen online bir testtir. Dikkat ölçme testi bireyin farklı çevresel koşullar altındaki dikkat performansını çeldiricilerle kısa sürede objektif şekilde ölçmeyi amaçlıyor.

Dikkat Ölçme Testi(Moxo) Nasıl Uygulanır?

Basit görünen dikkat ölçme testine odaklanabilmek için birey tıpkı günlük hayatta yaptığı gibi her testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekiyor. Buda testi çok daha zorlayıcı hale getirir. Testin belirleyici niteliğini arttırıyor.

Dikkat ölçme testi (Moxo) sekiz bölümden oluşuyor. Görsel ve işitsel iki türlü çeldiricinin bulunduğu teste ilk ve son aşamada hiç çeldirici yoktur. Diğer aşamalarda ise görsel ve işitsel çeldiriciler farklı kombinasyonlarla bulunuyor. Test sırasında kullanılan çeldiriciler sayesinde kişinin bu etkiler altındaki dikkati, zamanlaması, dürtüselliği ve hiperaktivitesi ayrı ayrı değerlendiriliyor.

Moxo dikkat testi yaş gruplarına göre ikiye ayrılıyor. Moxo dikkat çocuk testi ve Moxo genç ve yetişkin dikkat testi olarak.

Moxo çocuk testi özellikle altı on iki yaş arası çocuklar için tasarlanmış bir test.

Yaş uyumlu çeşitli uyaran ve çeldirici da içeren on beş dakikalık kısa ve online bir testtir. Moxo genç ve yetişkin dikkat testi on üç altmış beş yaş aralığını kapsayan hastanın dikkat profilinin değerlendirmesine yardımcı olan bir araç. Bu test yeni online olarak yapılıyor ve on sekiz dakika kadar sürüyor.

Dikkat Ölçme Testi Kimlere Uygulanır?

Moxo çocuk testi derse güzelce çalışmasına rağmen derslerinde başarılı olamayan, küçük yaşlardan itibaren her zaman hareketli olan, sıksık sakarlıktan yaralanan ve kaybolan çocuklarda öncelikli uygulanır. Ayrıca günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan,  derslerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan öğrencilerde uygulanır. Ayrıca işleri sıraya koyamayan, olaylara ve kişilere ani ve gerektiğinden fazla tepki veren, sakin olmasına rağmen dikkatini toparlayamayan veya devam ettiremeyen çocuklar için dikkat ölçme testi tavsiye edilir.

Yetişkin dikkat ölçme testi ise normalden daha sık ev ve iş değiştiren kişiler, çabuk unutan, toplantılarda dersler de dikkatini toplayamayan, trafik kazalarını artan kişiler için uygulanır.  Bunların yanında iş hayatında beklenen performansı gösteremeyen, yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışan pilot, iş makinesi operatörü, borsa ve banka çalışanı gibi kişiler için önerilir.

Dikkat Ölçme Testi Ne Zaman Yapılmalı?

Daha önceden belirttiğimiz gibi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı için kullanılan bir testtir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtileri doğumdan önce anne karnından bile başlayabiliyor. Ancak sorunların asıl olarak ortaya çıkması genellikle ilkokul çağına rastlamaktadır. Bu çocuklarda okula başladıklarında öğrenme, zamanlama, dürtüsellik ve dikkat bozukluğu sorunları görülmeye başlayabilir.  Dikkat eksikliği bozukluğu küçük yaşta fark edilmediğinde ya da fark edilse de müdahale edilmediğinde gençlik ve yetişkinlikte farklı problemlere yol açmaktadır. Erken yaşta tanı konulması ve müdahaleye başlanması ile hızlı mesafe kat edilebiliyor ve kişinin hayatı değişebiliyor. Dikkat ölçme testi(Moxo) bu noktada erken teşhis yapılabilmesini sağlıyor.

Dikkat Ölçme Testi (Moxo) Randevu İçin >>  0216 595 2636 veya buraya tıklayarak alabilirsiniz.