Cinsel Terapi

Birey davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik kavramı sadece cinsel organlarla sınırlı kalmış değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş düşüncelerin çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin fiziksel ve psikolojik faktörleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri öncül olabilir.

Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir.

Çocuklarda Cinsel Eğitim

Okul öncesi dönemde çocuklar kendi bedenlerini ve karşı cinsin bedenindeki farklılıkları merak etmeye başlarlar. Aslında kendi vücudunu ve cinsel organını tanıma genellikle tuvalet eğitimiyle yani 2 yaştan itibaren başlar. Bu dönemde ebeveynlerin çok dikkatli, açık ve net olması gerekmektedir. Çocuklar 4 yaştan itibaren doktorculuk, vücut muayenesi gibi vücudu tanımaya yönelik oyunlar kurmaya başlarlar.

Birbirlerine kendi özel bölgelerini göstererek şu gibi sorular sorarlar :

  • Sen de neden pipi yok?
  • Ben de tuvaletimi ayakta yapabilir miyim?
  • Beni babam doğurmuş. “

Gibi örneklerle çoğaltılabilecek soruları kendi aralarında sormaya başlarlar ve zamanla anne ya da babalarına bu sorularla giderler.

Öncelikle sizlerin cinsel organların isimlerini olduğu gibi söylemeniz gerekmektedir. Erkek cinsel organı için “penis”, kızlardaki cinsel organ için “vajina”.. Cinsel organlara “kutu, pipi, kuku” gibi isimler takılması, çocukların onları bir oyun aracı olarak görmesine ve cinsellikle ilgili algıların karmaşasına sebep olacaktır.

Cinsel organların özel bir bölge olduğunu ona anlatın. Desteklemek için hikaye kitapları, oyunlar ve görsel materyallerden yardım alabilirsiniz. Sorduğu soruları yaş seviyesine uygun bir biçimde cevaplayın, fazla detaya girmeden aklını karıştırmadan ona yardımcı olun. Cinsel terapi pendik Odak Psikoloji Kliniğimize uğrayabilirsiniz.

Randevu: 0216 595 2636