Psikolojik Mide Bulantısı: Nedenleri ve Tedavi Yolları

Psikolojik Mide Bulantısı: Nedenleri ve Tedavi Yolları

İnsanlarda farklı şekillerde ve farklı nedenlerle rahatsızlıklar görülebilir. Rahatsızlıkların pek çoğu fiziksel ve bedensel sağlıkla ilgili olabilir. Ancak rahatsızlıkların pek çoğunun temel kaynaklarından birisi de psikolojik faktörlerdir. İnsanın kendisi ve bedeniyle ilgili düşünceleri hastalıklara neden olabilecek temel nedenlerden birisidir. Bu nedenle özellikle fiziksel olarak açıklanamayan pek çok hastalığın temelinde psikoloji yer alıyor olabilir. Özellikle insanların stresli ve karmakarışık duygular içerisinde olduğu zaman dilimlerinde bu durum daha yoğun şekilde yaşanabilir. İnsanların yaşamış olduğu psikolojik mide bulantısı da bu duruma örnek verilebilecek rahatsızlıklar arasındadır.

Pek çok insan günlük yaşamında mide bulantısı sorunuyla karşı karşıya gelebilir. Mide bulantısının temel nedenleri arasında özellikle yiyecekler ve kötü kokular etkili olsa da psikolojik duygu durum temel nedenlerden birisi haline gelebiliyor. Mide bulantısının gerçek ve somut bir nedeni olmaksızın gerçekleştiği durumda psikolojik etkenler devreye girmiş olabilir.

Psikolojik Mide Bulantısı Nedir?

Hastalıkların nedeni fiziksel etkenlerdir. Ancak hastalıkların fiziksel etkenler tarafından açıklanamayan sonuçları için psikolojik belirtiler devreye girer. Psikolojik mide bulantısı da fiziksel etkenlerle açıklanamayan ancak farklı tetikleyicilerin etkisiyle oluşmuş bulantı hissine deniyor. Özellikle stres, heyecan ve anksiyete gibi faktörler mide bulantısının temel etkenleri arasında yer alabilir. Mide bulantısı oluştuğu zaman genellikle ağrı ve kasılma hisleri ortaya çıkar. Ancak psikolojik etken mi mide bulantılarını da kusma nadiren görülür. Pek çok insanın başına gelebilecek bu durum rahatsız edici olmakla birlikte sık tekrarlanmadığı zaman normal kabul edilebilir.

Psikolojik mide bulantısı özellikle psikolojik sağlamlığı düşük ve duygu kontrolü zayıf insanlarda daha rahatsız edici olabilir. Özellikle kronik hale gelmiş mide bulantısı, bireyin kaçmak istediği temel bir durum haline dönüşebiliyor. Kişinin yaşam kalitesini düşürdüğü durumda mide bulantısı için tedavi almak en doğru yöntem olacaktır. Özellikle psikolojik etkenlerin mide bulantısına yol açtığı durumlar için profesyonel destek almak gereklidir.

Psikolojik Mide Bulantısının Nedenleri Nelerdir?

Psikolojik mide bulantısı insanların farklı durumlar karşısında hissettikleri duygular ve düşünceler sonrasında oluşur.  Genellikle insanlarda huzursuzluğa sebep olan psikolojik sorunlar mide bulantısının temel nedenleri arasında yer alabilir. Özellikle mide bulantısına yol açan temel faktörler arasında kaygılar, fobiler ve yeme bozuklukları yer alıyor. Bireyler olumsuz duygular ve yaşantılar içerisine girdikçe bu problemler çeşitli ağrılar şeklinde kendini gösterebiliyor. Psikolojik mide bulantısı da bireylerin duygusal ve davranışsal zorlanmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Birey genel yaşantısı içerisinde önemli kaygılara sahipse bunun için gerekli terapi ve tedavileri almalıdır. Özellikle kaygı bozuklukları bireyin genel yaşam düzeni ve beslenmesi üzerinde etkili olur. Örnek olarak vermek gerekirse sosyal kaygıya sahip olan bir birey, dışarıda yemek yemek istediğinde önemli bir mide bulantısı ile karşılaşabilir. Karşılaşılan bu sorun fiziksel bir problemden değil bireyin sosyal çevre içerisinde yaşadığı kaygıdan kaynaklanır. Sosyal kaygılı birey, dış ortamda başkaları varken yemek yemekten oldukça kaygı duyarlar. Bunun için de bireyi de oluşan sosyal kaygı mide bulantısı olarak kendisini gösterir.

Bireyin kaygılarının olmasının yanı sıra daha önceki yaşantılarında yeme bozukluklarıyla karşılaşması ve yemekle ilgili fobilerin olması da önemli bir etkendir. Yeme bozuklukları bireyin beslenme düzenine önemli ölçüde etki ettiği için bulantı ya da kusma gibi sorunlara yol açabilir.

Psikolojik Mide Bulantısının Tedavisi

Mide bulantısı yaşayan birisi öncelikli olarak aile hekiminden ya da hastaneden randevu alarak herhangi bir fiziksel sorun olup olmadığının kontrolünü yaptırmalıdır. Bireyin yaşadığı hastalıklar ya da alerji gibi problemler mide bulantısı oluşturabilir. Yapılan test ve kontrol sonrasında herhangi bir problem yoksa uzman bir psikolog ya da psikolojik danışmandan yardım almak doğru olacaktır. Psikolojik mide bulantısı yaşayan birisi sorunun durumuna göre uzman tarafından terapi sürecine alınır. Psikolojik mide bulantısı tedavisi için genel olarak bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanılır. Psikolojik mide bulantısına neden olan kaygı, fobi ya da yeme bozukluklarının olma durumuna göre farklı terapi teknikleri kullanılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.