Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan profesyonel bir yol gösterme sürecidir.Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, hedeflerini seçebilmesine kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

KISACA COCHİNG, Bir bireyin, bireysel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir.