Öncelikle WISC-4 Zeka Testi daha güncel bir test olduğu için, geçerliliği daha yüksektir.

Ayrıca, Amerikalı araştırmacı James Flynn, zekanın nesillerden nesile genetik olarak aktarıldığını, dolayısıyla her 10 senede bir WISC-R veya WISC-4 Zeka Testi gibi zeka testlerinde çıkan ortalamaların 3 puan kadar arttığını belirtmiştir. Dolayısıyla bugün WISC-R Zeka Testi’nde çıkan sonuçlar, yanıltıcı olabiliyor. Test, 1980’lerde Türkiye’de adapte edildiği için, bugün çıkan yüksek sonuçlar düşünüldüğü kadar “parlak” zekanın göstergesi olmayabilir. Dolayısıyla WISC-4 Zeka Testi’ni yaptırmak, ailelere çocuklarının bilişsel becerileri hakkında daha kapsamlı, güncel ve iyi bir fikir sunacaktır.