ADHD Dikkat ve Hiperaktivite Moxo Testi

ADHD Dikkat ve Hiperaktivite Moxo Testi

MOXO Dikkat Testi Nedir?

MOXO, Dikkat, Zamanlılık, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performans düzeylerinin ölçümünde oldukça etkili Türkiye’ye son yıllarda gelen bir testtir; Bu testin hızla artmış olan popülaritesi, MOXO’da bulunan eşsiz Çeldirici Sistemi’nden kaynaklanmaktadır.

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir.

Moxo dört performansı ölçer

 • Dikkat
 • Zamanlama
 • Dürtüsellik
 • Hiperaktivite

Dikkatsizlik

Dikkatsizlik semptomları, uzun ve sıkıcı görevler üzerinde dikkati yoğunlaştıramama, dikkat dağıtan ögelerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma durumları ile örneklendirilebilir.

Hiperaktivite

Hiperaktif tip bireyler, çevrelerindeki uyaranlardan birbiri ardına gelen, süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve etki bombardımanına uğrarlar; diğer insanlar tarafından tedirgin, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

Dürtüsellik

Dürtüsel tip bireyler, kendilerini kontrol etmede güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Makul olarak akıl yürütememeleri, bazen gereksiz riskler almalarına neden olur.

 

Moxo Dikkat Ölçme Testi Kimlere Uygulanırsa Faydalı Olabilir?Çocuklarda;

 • İstenmesine ve çaba gösterilmesine rağmen derslerde başarılı olamayan
 • Hep hareketli olan, sık yaralanmaya ve kaybolmaya maruz kalan
 • Sınavlarda ve günlük hayatta zamanlama problemi yaşayan
 • Ödevlerini hep son ana bırakan, programlı çalışamayan, işleri sıraya koyamayan
 • Olaylara ve kişilere ani ve gereğinden fazla tepki veren
 • Dikkatini toplayamayan veya devam ettirmeyen

Yetişkinlerde;

 • Sık sık ev, iş, sevgili değiştiren kişiler
 • Devamlı unutan, toplantılarda, derslerde dikkatini toplayamayan
 • Sık iş kazası veya trafik kazası yapan
 • İş hayatında zekasından beklenen performansı gösteremeyen
 • Yoğun dikkat gerektiren işlerde çalışan, pilot, iş makinesi, borsa ve banka çalışanları.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.