Bireysel Danışmanlık

Bireysel Danışmanlık

  • Bireysel terapi nedir?

   Bireysel terapi, yaşamın zorlu dönemlerinde destek almak, kişisel büyüme ve gelişmeyi tecrübe etmek amacıyla danışan ve alanında uzmanlaşmış bir psikoterapist arasında gönüllülük ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülen, sınırları meslek etiği çerçevesinde belirlenmiş profesyonel bir yardım sürecidir.

   Bireysel terapinin amacı nedir?

   Bireysel terapide amaç danışanın iyilik halini, hayatın zorluk ve sıkıntılarıyla baş edebilme becerisini geliştirebilmektir. Danışanın duygularını, inançlarını ve davranışlarını keşfetmelerini, güncel sorunlar üzerinde etkili olan erken çocukluk anılarıyla çalışmalarını, yaşamlarında değiştirmek istedikleri alanları tanımlamalarını, kendilerini ve başkalarını daha iyi anlamalarını, kişisel hedeflerini belirlemelerini ve istenen değişime yönelik çalışma motivasyonlarını geliştirmeyi hedefler.

   Bireysel terapiye neden ihtiyaç duyarız?

   Fıtraten insan yaşamdaki pek çok güçlükle baş edebilecek donanımda yaratılmıştır. Zor durumda kaldığımız zamanlarda kişiliğimiz, yetiştirilme tarzımız ve aile geleneğimiz tarafından belirlenen bireysel ve sosyal destek kaynaklarımıza başvurur, sorunun üstesinden gelebiliriz. Kimi zaman ise insan olmanın doğası gereği baş etme gücümüzü aşan durumlarla karşılaşabiliriz. Ne olduğunu tam olarak anlamadan kendimizi derin bir çıkmazın içinde bulabiliriz.
   Bu bir ilişki sorunu, yaşamın anlam ve amacına dair bir dönemeç, anne-çocuk ilişkisindeki aksamalar, depresyon ve kaygı sorunları, evlilik ve ilişki zorlukları, üstesinden gelinemeyen takıntılı düşünce ve davranışlar şeklinde çok geniş bir yelpazede ortaya çıkabilir. İşte bu noktada içimizde büyüyen, çoğu zaman anlam veremediğimiz ama düşünce, duygu ve davranış dünyamızı bütünüyle kuşatmış bu sorunla baş edebilmek için uzman bir terapistin desteğine ihtiyaç duyarız. Terapist, bizi yargılamadan, eleştirmeden anlamaya çalışacak, bizi olduğumuz gibi kabul edecek, ruhsal dünyamızı anlamada bize ayna tutacak, güçlenip, gelişerek, iyi olma halini yine “kendi içimizde” bulmamıza yardım edecek profesyonel bir yol arkadaşıdır. Görevi bireyin objektif bir biçimde kendini tanımasına yardımcı olmak ve yaşamın geri kalanıyla baş edebilmesi için onu güçlendirmektir.

   Psikoterapi nedir? sorusuna kısaca bu şekilde yanıt verebiliriz.

   Psikoterapi uygulamalarında ruhsal yapı savunma mekanizmaları gibi psikolojinin temelleri eğitim olarak verilmesine karşın sadece eğitim psikoterapi olarak kabul edilemez. Örneğin aşırı alkol tüketimine bağlı siroz gelişimi saptanan bir hastaya alkolün sirozdaki rolü, etkileri ve zararları anlatıldığında hasta alkolü bırakabilir. Bu eğitimin rolüdür. Kişi zararlarını bile bile bırakmak istemesine karşın alkolü bırakamıyorsa psikoterapi devreye girer. Kişinin alkolü bırakmasını engelleyen içgörü eksikliği irade yetersizliği gibi ruhsal yapıda bozukluk yaratan aksaklıkların saptanması ve bunların düzeltilerek alkolün bırakılmasını sağlamak psikoterapinin görevidir.

   Terapist ve danışanın birebir etkileşime girdiği terapi uygulamaları genel anlamda bireysel psikoterapiler olarak adlandırılır.

   Günümüzde birbirine yakın veya zıt görüşler içeren bir çok bireysel psikoterapi yöntemi kullanılmaktadır.Temel psikoterapi yöntemleri şunlardır.

   1)Davranışçı Psikoterapiler

   2)Bilişsel Psikoterapiler

                             a)Aeron Beck’in Bilişsel Psikoterapisi

                             b)Farkındalık Terapileri

   3)Dinamik ve Psikoanalitik Psikoterapiler

   4)Gestalt Terapi

   5)Varoluşçu Psikoterapiler

   6)Bütüncül Psikoterapiler

                             a)Birleştirilmiş Psikoterapi

                             b)Bütüncül Psikoterapi

                             c)Eklektik Psikoterapi gibi

   Terapistiniz kendi yetiştiği ekol ve geribildirimlerine en çok güvendiği teknik ve yöntemi hastanın ruhsal problemi ve kişilik özelliklerine göre bazen yalın olarak, bazen de birkaç ekolün sentezini uygulamalarında kullanabilir.

   Psikoterapiye katılma hastanın tamamen özgür iradesi ve isteğine bağlıdır. Kişi kendi isteği ve rızasıyla tam bir inançla terapiyi istiyorsa uygulanabilir. Bireysel terapi sırasında yapılan tüm görüşmeler gizlidir. Gereğinde destek istenmesi amacıyla, ancak hastanın izin vermesi kaydıyla, izin verdiği kadar bilgi paylaşılabilir.

   Tedavinin başlangıcında; terapist ve terapi alacak kişi arasında tedavinin amaçları, izlenecek yol, yöntem ve terapi alacak kişinin yükümlülükleri yazılı olarak belirlenir.

   Hangi psikoterapi yöntemi kullanılırsa kullanılsın, özünde tüm terapilerde aşağıdaki temeller söz konusudur.

         a)Psikoterapi, danışanın eleştirildiği, taşlandığı bir arena değildir. Terapistiniz sizi yargılamaz, sadece yanlışlarınızı göstermez.

        b)Terapi sadece öğüt verme uygulaması değildir. Terapistler zaman zaman küçük tavsiyelerde bulunmakla birlikte tavsiye vermekten kaçınarak, sadece kendinize verebileceğiniz tavsiyelere destek olarak doğru kararlar alabilmenizi sağlamaya çalışabilirler.

        c)Psikoterapi tek yönlü bir eğitim uygulaması değil, karşılıklı diyalogdur.

        d)Psikoterapistler hiçbir zaman sizin adınıza karar vermezler. Doğru karar verme becerisini kazanmanızı sağlamaya çalışırlar.

       e)Terapi filmlerdeki gibi sadece çocukluğunuzu, geçmiş travmalarınızı anlatma yeri değildir. Gerçekte geçmiş, bugün ve gelecek, bu anda yaşanmaktadır. Geçmişin zaman zaman konuşulmasının amacı bugüne yansımalarını ortaya çıkarma ve özgürleşmektir.

        f)Terapide önemli olan ne düşündüğünüz değil, nasıl düşündüğünüzdür. Düşünülen şeyin altındaki motivasyonun ne olduğunun farkına varılması ile kişi kontrolü ele alabilir ve bilinçli seçimle düşünme ortaya çıkar . Özgüven dolu temel kabullerin yerleşmesi ve motivasyonun özgüvenden gelmesi amaçlanır.

       g)Psikoterapistin görevi sizi değiştirmek değil, içinizdeki enerji ve gücü ortaya çıkarmanıza yardımcı olmak ve gerçek varoluşunuzu ortaya çıkarabilmeniz ve kendinizi gerçekleştirebilmenizi engelleyen, sahte kendiliğe ait savunma engellerini kaldırmanıza yardımcı olmaktır.

   Hayatınızın seyrini değiştirmek, mutluluk rüzgarını yakalamak, zincirlerinizden kurtulmak, yeni ve sağlıklı bakış açısı yakalamak için bireysel psikoterapi ihtiyacınızda Odak Psikoloji psikoterapi merkezi olarak deneyimli psikoterapist kadromuzla modern ve geleneksel terapi yöntemleriyle hizmetinizdeyiz.

   Odak Psikoloji olarak  Bireysel Danışmanlıkta çalışma alanları:

 • Depresyon, Panik atak
 • Anksiyete ( Kaygı ) Bozuklukları
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Fobiler: Özgül Fobi, Sosyal Fobi, Agorafobi
 • Cinsel Kimlik Problemleri
 • Uyku Bozuklukları
 • Obezite ve yeme bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kayıp, Yas ve Travmalar
 • Yaşam Koçluğu
 • İletişim Sorunları
 • Kişisel Gelişim
 • Obsesif-Kompulsif (Saplantı-Zorlantı) Bozukluğu
 • Dürtü Kontrol Bozuklukları: kleptomani, saç koparma
 • Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
 • Bağımlılık: sigara, alkol, internet, oyun

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.