Tükenmişlik Sendromu Nedir?

Tükenmişlik kavramı, psikolojik bir kavram olarak 1974’te Herbet Freudenberger tarafından ortaya atılmıştır ve günümüz toplumunda sıklıkla karşılaşılan bir kavramdır. İş yükünü taşıyan kişinin fiziksel, duygusal ve psikolojik olarak tehdit altında olması ve dolayısıyla tükenmesi olarak tanımlanabilir.  Aşırı iş sorumlulukları, işyeri çatışmaları, yeterli sosyal desteğin olmaması, iş-yaşam dengesinin bozulması, çalışma saatlerinin uzun olması, gerçekçi olmayan beklentiler,...

Utangaçlık Nedir?

Utangaçlık sorunu insanları kontrolü altına alan ve aldıkları iş, okul veyahut sosyal ortamlarında onlarım olumsuz duruma düşürebilecek yönde etkilemektedir. Bu durum onların iletişime geçmek yerine ilişkiden uzaklaşmalarına, geri adım atmalarına neden olur. İnsanlığın oluşunda diğer canlılarla iletişim, ilişki içinde olmak içsel bir dürtüdür. İletişim, karşı tarafa verilen mesajla kendimizi ifade ederek gerekli iletiyi karşımızdakine iletebilmektir....

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı

Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, çocukluk dönemlerinde başlamaktadır. Ancak etkisi tüm yaşam sürecine yayılabilmektedir. Nöropsikiyatrik bir bozukluk olan hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, genetik olabilmektedir. Beyin görüntüleme araştırmaları ile bu bozukluk anlaşılabilmektedir. Aynı zamanda bu rahatsızlığın belirli dönemlerde çeşitli belirtiler ile öne çıkması hem ebeveynlerin hem de doktorların kafasını karıştırabilmektedir. Hiperaktivitenin genel olarak ortak özellikleri arasında sabit...

Çocuklarda Şiddet Davranışları

Saldırganlık dürtüsel olup, insan doğasından meydana gelen davranışlardan birisidir. Fiziksel olabildiği gibi karşı tarafa sözlü olarak da verilebilen tepkilerden oluşur. Çocuklarda şiddet davranışları da bu eksende farklılaşarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda çok sık karşımıza çıkabilen saldırganlık ve şiddet davranışları ileriki dönemlere dek uzayabilmektedir. Ergenliğe dek uzanabildiği görülen bu süreç ciddi tahribatlara yol açabilmektedir. Çocukluk döneminde belirli...

Ergenlik Döneminde Yakın İlişkiler

Ergenlik döneminde bilindiği üzere fiziksel ve duygusal olarak çeşitli farklılıklar yaşanmaktadır. Bu değişiklikler yardımı ile yetişkinliğe adım atan gençler için yakın ilişkilerin önemi büyüktür. Gelişimin bir parçası olan ergenlik döneminde yakın ilişkiler sağlıklı bir iç dünya için incelenmesi gereken bir alandır. Ergenlik dönemine dek kişinin yakın ilişkide bulunduğu çevre genellikle aileden oluşmaktadır. Fakat ergenlik ile...

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Kişiler ile var olan ilişkide olayları algılayış ve düşünüş biçiminde bir bozukluk olan ve kronik bir rahatsızlık olarak kabul edilen bu durum Antisosyal kişilik bozukluğu olarak ifade edilmektedir. Bu kişiler halk arasında psikopat olarak da isimlendirilmektedir. Bu tür vakaların görüldüğü bireylerde yargı değerlerinde bir eksiklik görülmektedir. Bu kişiler erdem denen doğru ve yanlışı ayırma konusunda...

Doğum Sonrası Depresyon Nedir?

Hamilelik sırasında, kadınlar hormonlarda keskin bir artış yaşarlar. Doğum sırasında hormon seviyeleri hamilelik öncesi seviyelere döner. Bu hormondaki ani değişiklikler vücuttaki kimyasal değişiklikler anlamına gelir. Hormonal değişikliklerin doğrudan doğum sonrası depresyon durumuna neden olmadığı bilinmektedir. Ancak annelikle ilişkili sosyal ve psikolojik değişimler ve sorumluluklar da vardır. Doğum sonrası depresyon, yeni annenin kişisel özelliklerine ve sosyal...

Çocuk ve Ergenlerde Uygulanan Terapi Çeşitleri Nelerdir?

Çocuk ve ergen terapisi çocukların gelişimi için önemlidir. Çocuklar büyüdükçe gelişimsel, duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayabilirler. Aile, çocukta meydana gelen bu anormal davranışları her zaman tespit edemez. Burada çocuk psikologları, oyun terapistleri ve eğitimciler aktif rol oynamaktadır. Aile ve çocukları arasında bir iletişim köprüsü olarak, ebeveynleri sorunlar ve çözümler hakkında bilgilendirir. Çocuk ve ergen terapisi,...

Psikolojik Mide Bulantısı Nedir?

Psikolojik mide bulantısı nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Normal olarak düşünülen veya basit olarak algılanan konuların arkasında birçok farklı sebep yatıyor olabilir. Bu açıdan mide bulantısının arkasında da çeşitli psikolojik problemlerin olma olasılığı vardır. Bazen kendimizi, düşüncelerimizi veya hislerimizi açık olarak ifade edemiyor olabiliriz. Bu baskıladığımız durumlar kimi zaman mide bulantısı olarak kendini...

Okul Stresi ile Nasıl Başa Çıkılır?

Okul stresi ile başa çıkmak için yapılması gerekilen bazı durumlar vardır. Bireyin fiziksel ve sosyal çevrenin uyumsuz koşulları nedeniyle fiziksel ve zihinsel sınırları aşan çabası olarak tanımlanabilen stres, öğrenme sürecinin başarısını etkileyen faktörlerden biri olarak karşınıza çıkmaktadır. Bu durum ise huzursuzluk, kaygı, ağrı, başarısızlık korkusu, mide bulantısı, kalp çarpıntısı, titreme, ağız kuruluğu, can sıkıntısı, terleme,...