Depreson, panik atak, kişilik bozuklukları, yaşam koçluğu, kişisel gelişim

Bireysel Danışmanlık

Obsesif kompulsif bozukluğu, stresle başa çıkma ve öfke kontrolü

Bireysel sorunlara yönelik destek hizmetleri

Sınav kaygısı, öğrenci koçluğu, uyku problemleri, internet-bilgisayar bağımlılığı

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Yalan söyleme, kardeş kıskançlığı, dil gelişimi problemleri, beslenme ve yeme problemleri

Çocuk ve ergen sorunlarına yönelik destek hizmetleri

Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu, vajinismus, azalmış cinsel istek bozuklukları, orgazma bozuklukları

Cinsel Terapi

Erkeklerde cinsel işlev bozuklukları, erken boşalma, iktidarsızlık, cinsel isteksizlik

Cinsel sorunlara yönelik hizmetler

 Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

 Grup Terapisi

Grup Terapisi

 Cinsel Terapi

Cinsel Terapi

Bireysel Psikoterapi

          Terapist kişinin takdir edilmeyen ve onaylanmayan yönlerini (sevilme ihtiyacı, güç ihtiyacı, yakınlaşma ihtiyacı gibi) normalleştirerek, problemlerin çözümünde kullanabilmesi için yardım eder.  Amaç danışanın farketmediği ve psikolojik sorunlar oluşmasına yol açan duygularını ve bu duygulara bağlı temel ihtiyaçlarını belirlemektir. Örneğin, sürekli endişelenen ve kaygı (anksiyete) yaşayan kişiler, temel ihtiyaçlarının güvende hissetmek olduğunu, ama huzurlu hissedebilmek için aynı zamanda korktukları durumlara alışmaları gerektiğini öğrenirler.

Cinsel Terapi

          Birey davranışı ve cinselliği bedensel, psikolojik, sosyal koşullardan etkilenir. Cinsellik kavramı sadece cinsel organlarla sınırlı kalmış değildir. Cinsellikle ilgili duygular, düşünceler ve yerleşmiş inançlar vardır. Yerleşmiş düşüncelerin çoğu zaman hatalı olabildiği bilinmektedir. Cinsel sorunların ve bozuklukların ortaya çıkışında kişinin fiziksel ve psikolojik faktörleri ya da ikili ilişkilerin etkileşimleri öncül olabilir.

Doğal olarak cinsel sorunların tedavisi de, oluşumunda rol oynayan etkenlere göre değişebilir. Kişi ile görüşülerek sorunu ortaya çıkaran, yerleşmesine neden olan etkenler birlikte incelenir. 

Aile Terapisi

          Aileler yaşamlarında pek çok stresle karşılaşırlar: Evlenmek ve bir aile olmayı başarmak, yeni bir bebeğin aileye katılmasına adapte olmak, aile üyelerinden birinin işini kaybetmesi, hastalanması, vefatı, çocukların aileden çıkıp kendi yaşamlarını kurması, aile üyelerinin yaşlanması, bağımlılıklarının olması (alkol, uyuşturucu vb), aile üyelerinin stres, depresyon, kaygı, yeme bozuklukları, obsesyonlar gibi ruhsal problemler yaşaması sayılabilir. Aileler karşılaştıkları bu zorlukları aşabilmek için, iyi bir iletişim, güvenli bir ilişki ve problem çözme becerileri geliştirmek zorundadır.

 

 

 

 

WISC-r ile WISC-4 ne farkı var ?

          Öncelikle WISC-4 Zeka Testi daha güncel bir test olduğu için, geçerliliği daha yüksektir.

Ayrıca, Amerikalı araştırmacı James Flynn, zekanın nesillerden nesile genetik olarak aktarıldığını, dolayısıyla her 10 senede bir WISC-R veya WISC-4 Zeka Testi gibi zeka testlerinde çıkan ortalamaların 3 puan kadar arttığını belirtmiştir. Dolayısıyla bugün WISC-R Zeka Testi’nde çıkan sonuçlar, yanıltıcı olabiliyor. Test, 1980’lerde Türkiye’de adapte edildiği için, bugün çıkan yüksek sonuçlar düşünüldüğü kadar “parlak” zekanın göstergesi olmayabilir. Dolayısıyla WISC-4 Zeka Testi’ni yaptırmak, ailelere çocuklarının bilişsel becerileri hakkında daha kapsamlı, güncel ve iyi bir fikir sunacaktır.

Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

          Çocuklar ve ergenler karmaşık yapılara sahiptirler.  Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir insan haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler.  Pek çok çocuk ve ergen büyürken engellerle karşılaşırlar ve bazı durumlarda terapiye ihtiyaç duyabilirler.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan terapi aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl yaklaştıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar ayrışabildiklerine bakar. Terapi çocukların/ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder.

Stres Yönetimi

          Kronik stres, belirli bir rahatsız edici bir duygu durumunu (depresyon, kaygı, öfke) uzun bir süre yaşamak ve problemler karşısında bir çıkış yolu bulmakta zorlanmaktır. Terapi ve danışmanlık çalışmaları ile bu olumsuz ruh hallerinin biri ya da birkaçını kronik bir şekilde yaşayan ve kendisini tıkanmış hisseden kişilere bu tıkanıklığı açıp daha rahat nefes almaları konusunda yardımcı olmaktayım.

Kronik stresi kendi iç dünyanızda, geçmiş anılarınızı hatırladığınızda, evliliğinizde, çocuklarla ilişkilerinizde, yakın ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde, işinizde ya da gelecek-yaşam anlamı-maneviyat alanlarında yaşayabilirsiniz.

Yaşam Koçluğu ( Coaching )

          Koçluk, kişinin bulunduğu yerden olmak istediği yere ulaşmasını sağlayan profesyonel bir yol gösterme sürecidir.Koçluk, bir insanın gelişmesine, yeni bir beceri, yetkinlik veya davranış öğrenmesine, hedeflerini seçebilmesine kendisi için koyduğu hedeflere ulaşmasına, veya bir problemini çözmesine destek olmaktır.

KISACA COCHİNG, Bir bireyin, bireysel başarısına, iş performansına, liderlik ve yönetim yetkinliklerine, bire bir çalışma yöntemiyle odaklanarak kurulan bir danışmanlık ilişkisidir.

 

 

 

 

Dikkat ölçme Testi ( MOXO )

          MOXO dikkat ölçme testi 6-12 yaş arası çocuklar ve 13-60 yaş arası yetişkinler için geliştirilmiş  ADHD-DEHB  (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO , Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi , dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.

Çift Terapisi

          Çift terapisinin özünde eşinizle aynı ortamda buluşarak ve tarafsız bir kişi ile birlikte sorunlarınızı anlamak ve çözüm üretmek için birlikte çalışmanız yatar.

Çift terapisi bireysel duygulara, ihtiyaçlara, arzulara değil, iki kişinin arasında yaşanan etkileşime yoğunlaşır.  Amaç kimin haklı ya da kimin haksız olduğunu tesbit etmek değil, her iki tarafa da eşit zaman, dikkat ve saygı göstererek anlamaya çalışmaktır.

 

Anksiyete ( Kaygı )

          Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişiler panik seviyelerinin yükseldiği kriz durumlarında sanki çok kötü bir şey olacakmış duygusuna kapılarak içinde bulundukları durumu olduğundan daha kötü, tehlikeli görme eğilimindedirler. 

Anksiyete (kaygı) bozukluğu yaşayan kişilerde bu his o kadar kuvvetlidir ki sanki hiç geçmeyecekmiş gibi gelir ancak anksiyete (kaygı) bozuklukları çoğunlukla bilişsel davranışçı terapi uygulamalarıyla rahatlıkla tedavi edilebilir.

 

 

Depresyon

           Depresyon tedavisinde hastanın depresif sürece nasıl girdiği işbirliği içinde çalışılarak ele alınır. Hastanın eylemsizliğine müdahale edilerek uyum sağlayabileceği ölçüde basit aktivitelerle yavaş yavaş hayatın içine tekrar katılması hedeflenir.

Psikoterapi süresince hasta yavaş yavaş kendini depresyona sokan olayla ilgili olumsuz düşüncelerin hayatını ne ölçüde işgal ettiğinin farkına varır. Sıkıntılı olaylar hakkında tekrar tekrar düşünmeyle olaya yüklenen anlamların nasıl çarpıtıldığı,  yaşamını İşgal eden negatif düşüncelere karşı mesafe alma ve düşünce defüzyonu gibi konular psikoterapinin önemli noktalarıdır. En önemli hedef hastanın terapi sonrasında depresyon belirtileri tekrarladığında bunu fark edebilmesi ve öğrendiği tekniklerle adete kendi kendisinin terapistliğini yaparak depresif döngüleri tekrar etmemesidir.

Oyun Terapi / Filial Terapi

          Filial terapi, aile terapisi ve oyun terapisi yaklaşımlarının bütünleştiği aile içi sorunların çözümünü sağlayan 3-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan bir oyun terapisi yaklaşımıdır.

Bu terapötik model, aile üyelerinin birbirleriyle olan ilişkilerini güçlendirmeyi ve başaçıkma becerilerini zenginleştirmelerini sağlar. Anne-baba ve çocuk ilişkisinde açıklığı ve güveni artırmayı hedeflediğinden hem önleyici, hem de sorun varsa, o sorunun çözümüne yardımcı olan kısa dönemli bir terapi programı olarak tanımlanabilir. Terapi sürecinde anne babalar terapistin yardımıyla çocuklarıyla özel oyun görüşmelerini nasıl yürüteceklerini öğrenme fırsatı bulurlar.

Psikolog Oktay KORKMAZ

Odak Psikoloji’de Psikolog

Üniversite hayatında gerçekleştirdiği akademik çalışmaların yanı sıra pek çok sosyal projede yöneticilik ve koordinasyon görevlerinde yer almıştır. Bu projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri Avrupa Entegrasyon Projesi’dir. Bir diğer proje ise okul ve aile arasındaki psikolojik denge kurma projesidir. Bu projede pilot bölgesi olan Kuzey Westfalen Bölgesindeki Düsseldorf şehrinde koordinatörlük yapmış, projenin başarılı olması üzerine tüm Almanya’daki okullarda uygulanmıştır. Psikolog Oktay Korkmaz Avrupa Birliği’nde Proje Koordinatörlük Sertifikasına sahiptir.

Psikolog Oktay Korkmaz üniversiteden mezun olduktan sonra Düsseldorf Belediyesinde Göçmenler Entegrasyon ve Eyalet Sorumlusu olarak görev yapmıştır. Ayrıca Almanya’dayken farklı kurumlarda ve şirketlerde kurumsal danışmanlıklar ve eğitimler vermiştir.

2009 yılında Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra da, şirketlerde kurumsal danışmanlık görevlerinde bulunmuş ve halen bir şirkette genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Korkmaz, aynı zamanda yetişkin ve ergen terapisti olarak çalışmaktadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Oktay Korkmaz’ın ilgi alanları arasında işletme, tıp, pazarlama alanlarında araştırmalar yapmak vardır.

Psikolog Güler Handan KORKMAZ

Odak Psikoloji’de Psikolog

Psikolog Güler Handan Korkmaz Ezine doğumludur. 1998 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen–Edebiyat Fakultesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur.Mezun olduktan sonra bir yıl özel bir kurumda müdür olarak çalıştıktan sonra iki yıl kamuda görev yapmıştır.2001-2008 yılları arasında Almanya’da yaşamıştır. Burada bir taraftan göçmenlere yönelik projelerde görev almış iken bir taraftan da bireysel psikolojik danışmalar yapmıştır. 2008 yılından itibaren ise çalışmalarına Türkiye’de devam etmektedir.
Güler H. Korkmaz Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Psikoloji’de tıbbi uygulama ve yeterlilik sınavında başarılı olmuş, gerekli deneyim ve uygulama kriterlerini karşılayarak tıbbi/klinik uygulama yeterliliğini kanıtlamış bir psikologtur.
Psikoterapi Enstitüsü tarafından verilen ve 3 yıl süren (1080 saat) ileri seviye terapi eğitimi; Bütüncül Psikoterapi Eğitimi’nin süpervizyon tamamlamış. Teorik ve formülasyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Bütüncül psikoterapi yaklaşımı; psikolojik yapılanmalar,kişilik örüntüleri,kişilik bozuklukları,farklı kuramsal yaklaşımlar ve psikoterapiye uyarlanması hakkında derin bir bilgi birikimi ve içgörü kazandırma niteliğindedir.
2016 Masterson Yaklaşımı IV Eğitimi tamamlamiştir.
Korkmaz yurdışı deneyimden dolayı bireyin probleminde yaşadığı kültürü de gözönünde bulundurarak,herkesin ayrı bir dünya olduğuna inanır.Memur çocuğu olduğundan Türkiye’nin bir çok yerinde yaşama şansına sahip olmuştur.Bu yüzden danışanına ve sorununa uygun bir terapi yöntemi geliştirerek çalışmayı kendine uygun görmüştür.

Aldığı Eğitimler :

Yüksek Lisans Klinik Psikoloji ( İstanbul Esenyurt Üniversitesi)
HİPNOZ Psikoterapi Enstitüsü, Uz. Dr. Tahir Özakkaş
Masterson Kuramları
Bütüncül Psikoterapi ( Psikoterapi Enstitüsü )
Cinsel Terapi Eğitimi ( CİSED )
Aile ve Evlilik Terapisi, CİSED, Dr. Cem Keçe
– Narsistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi, Prof. Dr. Vamık Volkan
Danışan Odaklı Oyun Terapisi (APT Onaylı )
Filial Terapi ( Reyhana Seedat Association For Play Therapy)
CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI EĞİTİMİ
– Psychotherapy İntegration Workshop
(Ph. D. John. C. NORCROSS )
Bütüncül Çok Sistemli Aile Terapisi ( Ph. D. Wiliam M. PİNSOF)
Psikoterapi Süreçlerinde Yas ( Prof.Dr. Vamık VOLKAN)

–  EMDR ( DBE )

– Aile Danışmanlığı (M.E.B.)

Güncel Makaleler

Psikoloji dünyası hakkında çeşitli haberler ve gelişmeler

Adres

Köseler İş Merkezi
(Kurtköy BP Benzin İstasyon Yanı)
Kurtköy Mah. Orman Gülü Sk.
No:2 Kat:3 Daire:17  Pendik/İSTANBUL

 

Hizmet Saatleri

Pztesi-Cuma: 09:00 – 20:00
Ctesi: 09:00 – 20:00
Pazar:  Kapalı

Bize Ulaşın

0216 595 2636
postmaster@odakpsikoloji.com